Dvorane

Dvorana „Stara škola“ Dugo Selo, Josipa Zorića 65

Dvorana je namijenjena borilačkim sportovim, a koriste je Taekwondo klub Dugo Selo i Kyokushin karate klub. Dvorana za treninge veličine 150 kvadratnih metara opremljena je tatmijem, švedskim ljestvama, vrećama za trening.

Dvorana „Društveni dom“ Lupoglav

U Društvenom domu Lupoglav dio prostora opremljen je tatamijem i koristi se za treninge.